Rolf Beeler Selection

Prisvinnaren

Den absolut mest uppmärksammade av Willi Schmids ostar. Med Jersey Blue vann han guld i den prestigefulla tävlingen ”World Jersey Cheese Awards” 2010 i konkurrens med ca 2000 ysterier, de flesta med mycket lång erfarenhet av denna feta och härliga mjölk. Som Financial Times skriver: ”Made from rich, full-cream milk from a local Jersey herd, the flesh is marbled with streaks of blueish-green. It’s dense, smooth and sweetly creamy on the tongue, with none of Roquefort’s sharp saltiness and a raw-milk complexity that’s somehow lacking in modern Stilton. And it is certainly in another league to Emmenthaler”. Och som någon kläckte ur sig euforiskt; ”en ost med närmast erotisk smak”.

logo_selection_beeler

IMG_2001